Αίτηση Συμμετοχής    

Σε περίπτωση όπου δεν λάβετε απάντηση εντός 3 ημερών, επικοινωνήστε άμεσα με την Ακαδημία μέσω των παρακάτω emails: agatheleimoni@hotmail.com / pianomagicacademy@gmail.com

Contact

 

Agathe Leimoni

Τel./Fax: +30 210 3811757
Mobile.: +30 6944 248245

agatheleimoni@hotmail.com

 

Χορηγοί - Sponsors

Χορηγός Επικοινωνίας - Media Sponsor